Inn på tunet
Bjørkevollen

Ved

Vi selger furu og bjørkeved

1000 ltr pall furu: 500 kr + moms

1000 ltr pall bjørk: 700 kr + moms.

(kr 200,- tilkjørt i området Byglandsfjord Evje og Hornnes)

 

På Norsk Ved sin hjemmeside finnes informasjon og brennverdi for de ulike vedslagene: Norsk Ved

vedved2