Inn på tunet
Bjørkevollen

Vi har pr. dato tilbud i kategori Rusrelatert omsorg.

 Vi tilbyr et tradisjonelt gårdsmiljø slik det i noen grad var for 50 til 80 år siden. Med våre tre hester, to kyr og to geiter som beiter i nærheten av gården, høying på forsommeren og frittgående høner nær tunet. Og ikke minst en glad Golden retriever som elsker å ønske velkommen - Et miljø der vi øver oss på å hjelpe hverandre til å finne roen og bevege oss mot det målet vi har for besøket på gården. Hos oss er det ikke noe arbeidspress eller forventninger, men det er åpent for deltakelse i ulike aktiviteter om noen ønsker det. Lek og kos med de ulike dyrene skal være en vinn vinn situasjon både for mennesker og dyr.

 

På tur 

Gjester

For alle besøkende på Bjørkevollen gård ønsker vi at trening, lek og kos med de ulike dyrene skal være en vinn vinn situasjon både for mennesker og dyr. Det er viktig med klare avtaler som etterfølges

I utgangspunktet har vi et hestehold som brukes i Inn på tunet sammenheng hvor all aktivitet med hestene skjer i sammen med gårdeier. I hovedsak blir hestene håndtert fra bakken. Utlån av hest til turridning vil bare skje til personell som er godt vant med bruk og stell av hest. I den forbindelse skal «Ansvar og retningslinjer ved lån av hest til ridning» underskrives. Det er dessverre slik at det kan oppstå skader både på dyr og mennesker under ridning. Vi oppfordrer derfor alle ryttere på Bjørkevollen gård til å tegne egen ulykkesforsikring. Vi håper du vil trives på gården og ønsker igjen hjertelig velkommen som gjest.